UURIMUS – Juuni 2008

Müokardiinfarkti diagnoosimise kriteeriumid 2007

Autorid: Jaan Eha, Mai Blöndal, Tiia Ainla, Toomas Marandi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Müokardiinfarkt (MI) on üks sagedasemaid surma ja töövõimetuse põhjuseid maailmas ning seega on diagnoosi kriteeriumite täpne määratlemine ja rahvusvaheline ühtlustamine oluline nii haige kui ka ühiskonna seisukohast. Müokardiinfarkt on epidemioloogiliselt ühe peamise terviseprobleemi indikaator ning laialdaselt kasutusel kliinilistesse uuringutesse kaasamise kriteeriumi ja tulemusnäitajana. Ühtne arusaam diagnoosist võimaldab teadusuuringuid paremini omavahel võrrelda ja teha erinevate uuringute tulemuste analüüse.

Eesti Arst 2008; 87(6):411−416