ÜLEVAADE – Veebruar 2006

Natriureetiliste peptiidide kasutusvõimalusi südamehaiguste käsitlemisel

Autorid: Agu Tamm, Kaja Kallion, Rein Teesalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Natriureetilisi peptiide (NP) sünteesitakse südame lihase rakkudes vastusena südame seina pinge ja plasmamahu suurenemisele ning neil on diureetiline, natriureetiline ja vaso dilateeriv toime. Kliini lises praktikas on neid peptiidhormoone võimalik kasu tada südamepuudulikkuse (SP) diagnostikas, südame-veresoonkonnahaiguste prognoosi misel ja SP ravi jälgimisel. SPd välistava testina on NPde määramine kliinilises praktikas kinnitust leidnud, nende kasu tamine prognostilise näitajana ja SP ravi jälgimisel vajab veel lisauuringuid. Paari viimase aasta jooksul on üht NPdest – NT-proBNP-d – võimalik määrata ka Eestis.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 91–96