ÜLEVAADE – Juuli 2003

Pneumokokkinfektsioon lapseeas

Autorid: Eda Tamm, Irja Lutsar, Matti Maimets, Paul Naaber, Siiri Kõljalg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Streptococcus pneumoniae (pneumokokk) on üks olulisemaid bakteriaalse respiratoorse ja invasiivse infektsiooni tekitajaid lapseeas. Viimase kahekümne aasta jooksul kujunenud pneumokoki antibiootikumresistentsuse üheks peamiseks riskiteguriks peetakse liigset antibiootikumide tarvitamist. Ülevaateartiklis on käsitletud pneumokoki antibiootikumresistentsuse tekkemehhanisme ja levikut maailmas, samuti selle kliinilist tähendust ning tutvustatud ka antibakteriaalse ravi taktikat ja uusi profülaktikavõimalusi pneumokokkinfektsiooni korral.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 464–471