MITMESUGUST – Jaanuar 2005

Põhjamaad ja Eesti – isikustatud andmete töötlemise kaks poolust Sotsiaalministeeriumi rahvusvaheline konverents

Autorid: Mati Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sotsiaalministeerium (SM) korraldas 6.–7. detsembril 2004 rahvusvahelise seminari “Rahvastiku- ja terviseandmed: miks me vajame neid isikustatult”. Vajadus sellise teema järele tulenes juba aastaid Eestis kestnud mõttevahetusest, mille ühel poolel asuvad teadlased, statistikud ja Eesti riigi huvid, teisel andmekaitsjad. Seega oli tarvis nii-öelda otseallikast – Põhjamaade statistikute ja teadlaste suust – kuulda, kuidas toimitakse riigistatistikas ja rahvatervishoius, et saada uusi teadmisi ning vajalikke andmeid (poliitiliste) otsuste tegemiseks. Konverentsil osalejate hulgas oli ka Läti ja Leedu spetsialiste, kes arutelu käigus rääkisid põgusalt olukorrast oma riigis.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 50-52