ÜLEVAADE – Mai 2006

Põhjamaade meditsiinilised sünniregistrid ja epidemioloogilised uuringud

Autorid: Mati Rahu, Sigrid Vorobjov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mitmesuguste registrite andmete abil saab uurida haiguse ja selle mõjurite vahelisi seoseid. Meditsiinilised sünniregistrid võimaldavad teha epidemioloogilisi uuringuid raseduse, sünnitusabi ja vastsündinute terviseseisundi kohta, samuti teha võrdlusuuringuid ja pikaajalisi põlvkondade uuringuid. Selliseid uurimistöid on Põhjamaades edukalt tehtud juba aastakümneid. Käesolevas artiklis on antud ülevaade Põhjamaade meditsiinilistest sünniregistritest ja nende andmete kasutamisest erilaadi epidemioloogilistes uuringutes. Põhjamaade kogemus näitab, et administratiivsel eesmärgil kogutud andmeid saab, võib ja tuleb teadustööks kasutada. Eelduseks on kvaliteetsete andmete olemasolu.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 333–338