ÜLEVAADE – Aprill 2004

Psüühikahäirega inimene ühiskonnas

Autorid: Ants Anderson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimastel aastakümnetel on psüühikahäiretega inimeste käsitlus muutunud: vähenenud on sundravi ja statsionaarse ravi osakaal, suuremat osa haigeid ravitakse ambulatoorselt. Sellest tulenevalt peab ühiskond psüühikahäirega inimest enam sallima, aitama tal kohaneda ühiskonda, ja kui ta pole töövõimeline, kindlustama talle elatise ning vajaliku abi. Ühiskond pole kahjuks selleks piisavalt valmis.