MITMESUGUST – September 2003

Rahvatervise õpetamisest Tartu Ülikoolis

Autorid: Astrid Saava

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rahvatervisealaseid teadmisi on Tartu Ülikoolis õpetatud selle algusaastatest alates. Rootsi-aegses ülikoolis (1632–1798) pidid meditsiiniprofessorid
lisaks oma ainetele esitama midagi Hippocratesest või Galenosest. Sellesse perioodi kuuluvad ka esimesed rahvatervisealased uurimistööd (J. Raicus, L. Micrander).