PÄEVAKORRAL – Juuli-august 2010

Ravijuhendite süsteemi uuendamine Eestis – esimesed sammud 2010. aastal

Autorid: Mari Mathiesen, Jarno Habicht

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis on ravijuhendeid süstemaatiliselt ette valmistatud kümmekond aastat.

Eesti Arst 2010; 89(7−8):461−463