PÄEVAKORRAL – Veebruar 2015

Tõenduspõhisust kasutades saab teha paremaid otsuseid

Autorid: Mari Mathiesen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2015; 94(2):69