UURIMUS – November 2006

Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ravi tulemusi ennustavad tegurid

Autorid: Eduard Maron, Jakov Šlik, Tiina Agan

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nagu näitab praktika, ei pruugi pärast esmast ravikuuri depressioonihaige olulist paranemist ega remissiooni saabuda. Samas on igapäevases kliinilises töös üsna raske ennustada, missugune patsient reageerib ravile ja missugune mitte. Uuringus vaadeldi antidepressiivse ravi tõhusust potentsiaalselt ennustavaid tegureid, et tuvastada nende tähtsust antidepressandi valikul depressiivsetel patsientidel.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 728–733