ÜLEVAADE – Juuli 2003

Soolenakkushaiguste diagnoosimise olukord

Autorid: Ants Jõgiste, Juta Varjas, Kuulo Kutsar, Natalia Kerbo, Tiiu Aro, Unna Jõks

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on vaadeldud soolenakkushaiguste levikutendentsi ajavahemikul 1981–2000 ja seda mõjutanud tegureid. Lisaks ametlikele statistikaandmetele on kogutud täiendavat teavet 1987 elaniku ja 171 perearsti küsitluse teel. Selgus, et 1990. aastatel ilmnenud haigestumise vähenemise tendents ei ole seletatav ainult nakkustõrje tulemuslikkusega: osutatud aastakümnel on mõneti muutunud ka soolenakkushaiguste diagnoosimise korraldus.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 472–476