MITMESUGUST – Aprill 2008

Tervishoiutöötaja kohustused piinamise ja ebainimliku kohtlemise tuvastamisel

Autorid: Mari Amos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti ühines Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooniga 01.06.2002. Konventsiooni artikli 10 kohaselt peavad piinamise keelustamist käsitlevad õppematerjalid ja teave olema täies ulatuses lisatud programmidesse, mille põhjal valmistatakse ette muu hulgas ka meditsiinipersonali. Tervishoiutöötaja on kohustatud täitma teatud rahvusvahelisi nõudeid piinamise ja ebainimliku kohtlemise tuvastamisel.

Eesti Arst 2008; 87(4):306−309