ÜLEVAADE – August 2015

Taastav neuropsühholoogia ja selle areng Eestis

Autorid: Kadi Epler, Helen Pikkat

Artikli PDF

Sissejuhatus

Neuropsühholoogiline taastusravi tegeleb ajukahjustusest tingitud kognitiivsete,
emotsionaalsete, käitumuslike ja psühhosotsiaalsete probleemide leevendamisega.
Vaatamata küllaltki lühikesele ajaloole on neuropsühholoogiliste sekkumiste kasulikkus leidnud nüüdseks tõestust nii individuaalsel kui ka riiklikul tasandil. Järjest laiemalt on hakanud levima holistiline rehabilitatsioonimudel, kus patsiendi lähedased ja keskkond on tihedalt kaasatud raviprotsessi. Neuropsühholoogi töö patsiendiga algab põhjalikust hindamisest ja patsiendikesksete eesmärkide seadmisest ning sobivate sekkumiste rakendamise järel on oluline toetada uute oskuste üldistumist. Eestis on tegu suhteliselt noore, kuid kiiresti areneva valdkonnaga. Viimastel aastatel on laienenud siinsed erialased õppimis- ja koolitusvõimalused.