LISA – Lisa 4

Tallinna Lastehaigla 30 aastat

Autorid: Mall-Anne Riikjärv

Artikli PDF

Sissejuhatus

28. novembril 1979. aastal anti Tallinna Lastehaigla, tollal Tallinna Linna Kliinilise Lastehaigla pidulik avalöök.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):3−5