ÜLEVAADE – Detsember 2002

Tervishoiutöötajate pädevuse hindamine ja tagamine

Autorid: Kaja Põlluste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on kirjeldatud eriarsti pädevuse hindamise kriteeriumeid ja selle korraldamise põhimõtteid Eestis.

Eesti Arst 2002; 81 (12): 798–803