MITMESUGUST – Mai 2003

Tibio- ja patellofemoraalse osteoartriidi erijooni 34–54aastastel isikutel

Autorid: Agu Tamm, Ann Tamm, Karin Veske, Ülle Hansen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Osteoartriit (OA), sünonüümina ka osteoartroos, ja tema erinevad aspektid on olnud viimasel aastakümnel intensiivsete uuringute objektiks. Selle tulemusena on ümber hinnatud osteoartriidi käsitlus, samuti on kasutusele võetud uusi diagnoosimise meetodeid ning täpsustatud diagnostilisi kriteeriume (1, 2).