UURIMUS – Mai 2006

Tümidiini fosforülaasi ekspressiooni analüüsi rakendamine metastaatilise neeruvähiga patsientide kasvajakoes

Autorid: Helgi Saar, Krista Leppik, Peeter Padrik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tümidiini fosforülaas on ensüüm, mis muundab kapetsitabiini inaktiivsed metaboliidid aktiivseks ravimiks 5-fluorouratsiiliks. Kuna tümidiini fosforülaasi kontsentratsioonid kasvajakoes on suured, aktiveerub kapetsitabiin eelistatult kasvajakolletes. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli hinnata seost tümidiini fosforülaasi ekspressioonitaseme ja ravi efekti vahel patsientidel, kellel oli diagnoositud neerurakkkartsinoom ning kes said kombinatsioon ravi kapetsitabiini ja interferoon alfaga. Tümidiini fosforülaasi ekspressioon määrati immuunhistokeemilise analüüsiga, kasutades monoklonaalseid tümidiini fosforülaasi vastaseid antikehi.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 297–300