UURIMUS – Detsember 2003

Ühe aeroobikastiili spordimeditsiiniline ja psühho-füsioloogiline analüüs

Autorid: Ants Nurmekivi, Eve Pihl, Georgi Slavin, Inge Neissaar, Merike Kippasto, Toivo Jürimäe, Toomas Karu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Analüüsis hinnati 21 naisel aeroobikatunni erinevate osade ajal ja selle järel pulsisagedust ja vere laktaadisisaldust ning küsiti subjektiivset hinnangut rakendatud koormusele. Saadud 65 näitajat analüüsiti spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Ilmnes, et horisontaalasendis tehtud harjutuste korral madala pulsisageduse juures ületasid laktaadiväärtused veres anaeroobse läve.