ÜLEVAADE – Detsember 2003

Ülevaade kaltsiumikanali antagonistide toimest endoteelile

Autorid: Andres Pulges, Jaak Kals, Mihkel Zilmer, Priit Kampus, Rein Teesalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kahjustunud endoteeli funktsioon on hüpertensiooni oluliseks riskiteguriks ja kliinilist kulgu määravaks faktoriks, mille mõjutamise kaudu on võimalik vähendada haigestumust ning suremust kardiovaskulaarsüsteemi haigustesse. Arvestades endoteeli keskset rolli hüpertensiooni patogeneesis, on hakatud uurima erinevate antihüpertensiivsete ravimirühmade toimet endoteeli funktsioonile, arteriaalse süsteemi jäikusele ja arteriseina strukturaalsetele aterosklerootilistele muutustele.