UURIMUS – Juuni–juuli

Uroinfektsioonide ravi nitrofurantoiiniga 2019. aastal

Autorid: Kurvits et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust ja eesmärgid. Uroinfektsioonid on ühed sagedasemad bakteriaalsed infektsioonid, eriti naistel. Patogeenide järjest suureneva multiresistentsuse tõttu on ravivalikud üha väiksemad ja taas on hakatud rohkem kasutama vanemaid antibiootikume nagu nitrofurantoiin. Uurimuse eesmärk oli hinnata, milliste uroinfektsioonide raviks nitrofurantoiini määratakse ning kas ravi määramine nitrofurantoiiniga erineb sõltuvalt vanusest või neerupuudulikkuse esinemisest.
Metoodika. Uurimus põhineb Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogu ja retseptikeskuse andmetel. Uroinfektsiooni diagnoosiga isikutel uuriti kaasuva neerupuudulikkuse esinemist ja antibiootikumravi kasutamist.
Tulemused ja järeldused. Eakatel kasutati nitrofurantoiini mõnevõrra harvemini võrreldes nooremate patsientidega (38% vs. 45%, p < 0,001). Kaasuva neerupuudulikkusega patsientidele määrati sagedamini teisi antibiootikume kui nitrofurantoiini (72% vs. 28%, p < 0,001). Valdavalt määrati nitrofurantoiini soovituste kohaselt, kuid piisava toime puudumise tõttu tuleks loobuda nitrofurantoiini määramisest meestele, samuti kõigile neerupuudulikkusega patsientidele ning püelonefriidi ja uretriidi ravi näidustuse korral.