ÜLEVAADE – Jaanuar 2005

Vanuse mõju ägeda müokardiinfarkti haigete ravikäsitlusele ja -tulemusele

Autorid: Aleksei Baburin, Jaan Eha, Rein Teesalu, Tiia Ainla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide hulgas kasvab eakate patsientide osakaal. Nende suremus on suur, vaatamata sellele et viimaste aastakümnete jooksul on ÄMI-haigete letaalsus oluliselt vähenenud. Selle üheks põhjuseks peetakse seda, et eakatel patsientidel rakendatakse vähem tõenduspõhist ravi. Uuringus hinnati ÄMI riskitegureid, ÄMI-haigete ravi ja haiglasisest letaalsust vanuserühmades. Uuring näitas selgelt vanuse mõju, kusjuures suurim erinevus ravimite kasutamises ja haiglasiseses letaalsuses esines ≥85 a patsientide hulgas.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 13-17