ÜLEVAADE – September 2005

Veritsusrisk kodade virvendusarütmiaga haigetel antikoagulantravi korral

Autorid: Tiina Ristimäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kodade virvendusarütmiaga haigetel kujunevad sagedasti mitmesugused tromb emboolilised tüsistused, neist tõsiseim on ajuinfarkt. Nende tüsistuste primaarseks ja sekundaarseks profülaktikaks kasutatakse sagedamini K-vitamiini antagoniste ja aspiriini. Nende manustamisel võivad kujuneda tõsised hemorraagilised tüsistused. Oluline on nende ravimite toime jälgimine ja täpne doseerimine.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 590–595