UURIMUS – Juuli 2007

Alkoholismist kaassõltuvuses oleva inimese vaimne tervis

Autorid: Ene Lausvee, Ulvi Seermaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikli aluseks on osa U. Seermaa 2006. a oktoobris kaitstud magistritööst, mille eesmärgiks oli kirjeldada alkoholismist kaassõltuvuses oleva inimese peresüsteemi ja sellega seonduvat mõju vaimsele tervisele, samuti selgitada sotsiaaltöötajate, pere- ja eriarstide informeeritust, nende koostöö taset ning vajadust alkoholismist kaassõltuvuse kontekstis. Magistritöös intervjueeriti kaas sõltlasi, sotsiaaltöötajaid ja arste. Selles artiklis keskendutakse kaassõltlaste tervise probleemidele ja tõrjutusele ühiskonnas.

Eesti Arst 2007; 86 (7): 455–461