UURIMUS – Märts 2008

Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina

Autorid: Ene Lausvee, Margo Kikas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimuse eesmärgiks oli leida tõendeid seoste kohta Eesti inimeste tunnetatud tervise ning sotsiaal-majandusliku ja psühhosotsiaalse seisundi vahel. Selgus, et inimese enese tunnetatud üldine tervislik seisund, eriti emotsionaalne tervis, on seotud tema sotsiaal-majandusliku olukorraga, seejuures enam enese määratud sotsiaal-majandusliku staatuse kui sissetuleku suurusega. Artiklis on lühidalt käsitletud ka vastavaid sotsiaal-majanduslikke teoreetilisi kontseptsioone ja vaadeldud nende mõju tervisele.

Eesti Arst 2008; 87(3):176−183