UURIMUS – Veebruar 2005

Skisofreeniahaigete toimetulek ja teenuste vajadus

Autorid: Anu Rahu, Ene Lausvee, Kelli Teede

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikli aluseks on A. Rahu ja K. Teede magistritööd sotsiaaltöö erialal (kaitstud 2003. a), milles on käsitletud skisofreeniahaigete toimetulekut ja teenustevajadust nende endi ja lähedaste kogemusele/ arvamusele toetudes, samuti haigusega kaasuva sildistamise mõju igapäevaelule. Oluliseks toimetulekuressursiks on sobiva töö leidmise kõrval suhtlemisvõimaluste, toetavate suhete ja teenuste olemasolu. Suurimaks probleemiks osutus teenuste kohta piisava informatsiooni puudumine ning toetatud töötamise ja elamise teenuste ebapiisav maht. Toimetuleku parandamiseks on vaja vähendada eelarvamuslikku suhtumist psüühikahäirega inimesse nii nende endi, pereliikmete kui ka kogu ühiskonna poolt.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 79-86