RAVIJUHENDID – Aprill 2002

Eesti koolinoorte tervis ja selle sõltuvus perekonna sotsiaal-majanduslikust olukorrast

Autorid: Maarike Harro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Koolilaste hinnangutest oma tervisele ilmnes seaduspärasus, et vanuse suurenedes vähenes oma tervist väga heaks hinnanud poiste ja tütarlaste arv, sealjuures kasvas tütarlastehulk, kes ei hinnanud oma tervist heaks. Lapsevanemad hindasid üldiselt poegade tervist halvemaks kui poisid ise, tütarde tervist aga paremaks kui tüdrukud ise. Ilmnes kindel seos laste tervisehinnangu ja perekonna majandusliku olukorra vahel: mida paremaks hinnati pere majanduslikku olukorda, seda parem oli hinnang oma tervisele. Võib oletada, et täiskasvanuea halva tervise juured võivad vähemalt osaliselt alguse saada lapseea kehvast majanduslikust olukorrast.