MITMESUGUST – September 2003

Tervise Arengu Instituut: väljakutsed ja võimalused

Autorid: Maarike Harro

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervise Arengu Instituut (TAI) loodi 1. mail 2003 Sotsiaalministeeriumi poolt hallatava riigi teadus- ja arendusasutusena Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi, Eesti Tervisekasvatuse Keskuse ning Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuse baasil.