ÜLEVAADE – Detsember 2003

Epidemioloogiline olukord Eestis 2002. aastal

Autorid: Ants Jõgiste, Juta Varjas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on esitatud ülevaade soolenakkushaiguste levikust Eestis. Kaasaegset olukorda iseloomustab haigestumise jätkuv vähenemistendents kõigi soolenakkuste osas. See on kestva tõrjetegevuse tulemus. Siiski pole õnnestunud vältida inimeste rühmaviisi haigestumist (nn puhanguid). Immunoprofülaktika korraldus vajab täiustamist, sest kaitsepookijad lahendavad olulise tähtsusega probleeme erinevalt. Lülijalgsete siirutatavatest haigustest levivad praegu suhteliselt intensiivselt puukentsefaliit ja puukborrelioos (Lyme’i tõbi). Nende levikut on võimalik piirata repellentide laiema kasutamisega.