ÜLEVAADE – Jaanuar 2005

Läkaköha tõrje tulemusi

Autorid: Antonina Järviste, Ants Jõgiste, Juta Varjas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Immunoprofülaktikat on Eestis kasutatud läkaköha ennetusmeetmena ligi pool sajandit. Selle tulemusena on haigestumine periooditi vähenenud, kuid erinevalt teistest immunoprofülaktika abil juhitavatest nakkushaigustest ei ole läkaköha tõrjetulemused osutunud püsikindlaks. Viimastel aastakümnetel on ilmnenud haiguse sagenemise tendents. Läkaköha profülaktika ebakohti on eelseisvail aastail otstarbekas käsitleda kui tundmaõppimist vajavaid teadusprobleeme.

Eesti Arst 2005; 84 (1): 31-35