UURIMUS – Juuli 2004

Haemophilus influenzae b-tüübi poolt põhjustatud meningiit lastel Eestis (1998–2002)

Autorid: Eda Tamm, Kai Zilmer, Krista Urbsoo, Margit Närska, Siiri Torm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Haemophilus influenzae b-serotüübi (Hib) poolt põhjustatud meningiit on invasiivne bakteriaalne infektsioon peamiselt alla 5aastastel lastel. Enne Hib-vaktsiini kasutuselevõttu oli haigestumus Hib-meningiiti Euroopas keskmiselt 23 juhtu 100 000 lapse kohta aastas. Hib-vaktsiin ei kuuluimmuniseerimiskavasse Eestis. Töö eesmärgiks oli uurida Hib-meningiidi epidemioloogiat Eesti lastel aastatel 1998–2002. Hib oli peamine bakteriaalse meningiidi tekitaja alla 5aastastel lastel ning haigestumus Hib-meningiiti selles vanuserühmas oli 24 juhtu 100 000 lapse kohta aastas.

Eesti Arst 2004; 83 (7): 441–445