ÜLEVAADE – November 2004

Häirekeskused ja kiirabi

Autorid: Siiri Suits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll uuris, kuidas saadetakse kiirabibrigaade väljakutsetele kahes Eesti suuremas häirekeskuses. Kahe häirekeskuse kutsete töö erines oluliselt, selgus, et kutseid hinnatakse liiga tihti tegelikust raskemaks. Peamised probleemid häirekeskuste töös seisnevad kokkuleppimata alustes: häirekeskustes tegutsetakse erinevate juhiste järgi ning sealse personali väljaõpe ei ole ühtlane. Häirekeskuste töö parendamiseks tuleks tagada ühtsed riiklikud alused, omada ülevaadet nende töö kohta ning anda ka vastavat tagasisidet.

Eesti Arst 2004; 83 (11): 762–764