MITMESUGUST – November 2006

Taastusravi korraldus ja tõhusus

Autorid: Siiri Suits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll uuris oma hiljuti lõppenud auditis “Taastusravi korralduse tõhusus”, kuidas on Eestis korraldatud taastusravi ning tagatud selle saamine taastusravi vajajatele. Auditit ajendas tegema mitme osapoole arvamus, et taastusravi ei saa kaugeltki kõik vajajad, kuigi taastusravi osutamine peaks eeldatavasti parandama patsientide elukvaliteeti ning vähendama hilisemaid ravikulusid. Ka Riigikontrolli analüüs leidis, et enamik taastusravi vajanutest on sellest ilma jäänud ning selle peamised põhjused on ressursside puudus, teenuse saamise sõltuvus elukohast ning teenuse osutamine osaliselt ka mittevajajatele.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 792–795