ÜLEVAADE – Veebruar 2010

Kas riik on, arvestades rahvaarvu, tervishoiuteenuseid ja -töötajaid ning raha, suutnud kujundada optimaalse ja jätkusuutliku haiglavõrgu?

Autorid: Meelis Peerna, Siiri Suits, Raina Loom

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll uuris lõppenud auditis „Haiglavõrgu jätkusuutlikkus“, kuidas on alates praeguse haiglavõrgu tekkimisest muutunud patsientide, arstide ja raha liikumine ning kas kujundatud haiglavõrk on kooskõlas „Eesti haiglavõrgu arengukavaga 2002“ (HVA). Selgus, et haiglavõrgu arengukavas ette nähtud aktiivravi haiglavõrk on liiga suur ning jätkusuutmatu, sest kõigile haiglatele ei jätku tulevikus patsiente, kvalifitseeritud arste ega raha haiglate korrastamiseks.

Eesti Arst 2010; 89(2):139−147