UURIMUS – Juuli 2003

Kopsude mahud, õhuvool forsseeritud hingamisel, sissehingatud õhu jaotus kopsudes ning alveolaargaasi koostis istuva ja lamava kehaasendi korral

Autorid: Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kehaasendi muutused võivad mõjutada hingamisfunktsiooni erinevaid näitajaid, olles teatud tingimustes hüpokseemia põhjuseks. Töös on näidatud, et istuvast asendist lamavasse asendisse üleminek põhjustab väikeste hingamisteede funktsiooni ning kopsude ventilatsiooni ja perfusiooni suhte muutusi. Tulemused võivad olla huvipakkuvad klinitsistidele, eeskätt anestesioloogidele.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 460–463