ÜLEVAADE – August 2004

Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine tervishoiuteenuste osutamisel

Autorid: Kaja Põlluste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimase kahe aastakümne jooksul on paljudes riikides hakatud tervishoiuteenuste osutamisel üha enam rakendama kvaliteedijuhtimise põhimõtteid. Tervishoiuteenuse kvaliteedi hindamisel on oluline arvestada kõigi huvirühmade soove ja vajadusi, lisaks tuleb tervishoiuteenuse osutajal järgida oma igapäevases töös ka erinevaid õigusaktides sätestatud nõudeid.