UURIMUS – Detsember 2004

NorBaGreen uuring: tervisliku toitumise indikaatoritena käsitletavate toidurühmade tarbimine Eestis

Autorid: Sirje Vaask

Artikli PDF

Sissejuhatus

Puu- ja köögiviljade, marjade, leiva ja kala tarbimist on rahvusvahelised eksperdid soovitanud jälgida kui tervisliku toitumise indikaatoreid. NorBaGreen projekti eesmärgiks oli saada võrreldavad andmed Põhja- ja Baltimaade tervisliku toitumise indikaatoritena käsitletavate toidurühmade tarbimissageduse kohta ning töötada välja valideeritud metoodika tarbimise seireks. Igast riigist osales ligikaudu tuhat täiskasvanut vanuses 15–74 aastat. Võrreldes varasemate uuringutega on Eesti inimeste toitumine muutunud
tervislikumaks, eelkõige kõrgema hariduse ja suurema sissetulekuga inimeste hulgas.

Eesti Arst 2004; 83 (12): 811–816