ÜLEVAADE – November 2007

Rinnavähi ravi arengusuunad

Autorid: Evelyn Eelma, Jaak Lehtsaar, Peeter Padrik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja naistel. Vaatamata haigestumuse kasvule on arenenud riikides saavutatud tänu paremale skriiningule ja ravile rinnavähki suremuse vähenemine. Rinnavähi ravis rakendatakse tänapäeval nii kirurgilist, kiiritus- kui ka medikamentoosset ravi. Käesolev ülevaateartikkel vaatleb rinnavähi ravi hetkeseisu ja arengusuundi. Kirurgilises ravis on peamiseks muutuseks nn valvur-lümfisõlme biopsia rakendamine, medikamentoosne ravi on arenenud hormoon-, keemia- ja bioloogilise ravi kompleksse ja individualiseeritud kasutuse suunas.

Eesti Arst 2007; 86 (11): 819–822