ÜLEVAADE – Oktoober 2003

Südamepuudulikkus ja aneemia

Autorid: Rein Teesalu, Tiina Ristimäe

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südamepuudulikkusega haigetel esineb sageli mõningane aneemia, mille põhjused pole päris selged. Aneemia on südamepuudulikkusega haigetel ka oluline suremuse riskitegur, mis seni on pälvinud vähest tähelepanu. Esialgsetel andmetel on kroonilise südamepuudulikkuse puhul esineva aneemia korrigeerimisega erütropoetiini ja rauapreparaatidega saavutatud sümptomite vähenemine, kusjuures haiged taluvad niisugust ravi hästi. Ülevaateartiklis on lähemalt käsitletud aneemia tekkemehhanisme südamepuudulikkuse korral ning selle ravivõimalusi.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 707–710