PÄEVAKORRAL – Veebruar 2009

Üleilmne majanduskriis seab tervisesüsteemidele uued väljakutsed

Autorid: Jarno Habicht

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimane kord kajastati Eesti Arstis WHO tegevust Eestis 2005. aastal (1). Käesoleva artikli eesmärgiks on anda lühiülevaade WHO tegevusest viimastel aastatel nii maailmas, Euroopas kui ka Eestis.

Eesti Arst 2009; 88(2):79−81